Cím: Községi Önkormányzat Kerkaszentkirály - H-8874 Kerkaszentkirály, Petőfi S. u. 2. | Web: kerkaszentkiraly.hu

Tűzoltó Egyesület története Kerkaszentkirály


A Kerkaszentkirályi Tűzoltó Egyesület megalakulása előtt az 1900-as években már voltak szerveződések a tűz oltására és az árvízi segítség nyújtás miatt. Írásos információk körülbelül az 1920-as évektől vannak. Az első szervezet Tűzoltó Egylet néven alakult ez volt Kerkaszentkirály első civil szervezete a Polgári Lövész Egylet és a Levente Egylet mellett.
A tűz rendkívül nagy veszélyt jelentett az itt élő emberek számára ezért meg-szervezték a védelmet és a tűzoltást.
A Kerka patak komoly fenyegetettséget jelentett a falura, a szabályozás előtt gyakran kiöntött és elöntötte a falu egy részét. Az itt élő emberek megszervezték a védelmet, és közös céljuk volt, hogy minél többen aktívan csatlakozzanak az Egylethez.

A tűzoltók már az 1950-es években saját egyenruhával rendelkeztek. Ez időben kézi erővel tolható kerekes kézi fecskendőjük volt aminek működtetéséhez legalább négy ember kellett.

Tűz vagy víz veszélye esetén félre verték a harangot a helyi kápolnában, ami ilyenkor olyan jellegzetesen szólt, hogy egyértelmű legyen a segítésre való felhívás. A falu minden lakója sietett segíteni még a mezőkről is futottak az emberek vödrökkel és szerszámokkal. Tudták, hogyha a tűz erőre kap akkor az falu nagy része leéghet amire már volt példa török időkből.

Egy komolyabb tűzesetre emlékeznek az idősek ami 1956 körül történt. A cséplőgép járta végig a falut és ahol igényelték ott kicsépelték a gazda gabonáját. Egyik cséplés alkalmával lángra kapott a pajta, és utána még 4-5 szomszéd pajta is kigyulladt. A tüzet vödrös megoldással is oltani kellett mert olyan gyorsan terjedt. Ez nagy riadalmat keltett a faluban.
A Tűzoltó Egylet az 1930-50-es években több színházi előadást is előadott a falu lakói számára. Baráti hangulati összejöveteleket tartottak, zenés mulatságokat, bálokat, amik bevételét többnyire az eszközök vásárlására fordítottak. Felhívásokat tettek közzé arra vonatkozóan hogy hogyan védjék meg az emberek magukat, egymást, és saját értékeiket. Területfelelősi hálózatot is kialakítottak, hogy jobban védhető legyen a falu, mező, erdő vagy a kaszáló.
A falu közigazgatási életébe is fontos szerepe volt a Tűzoltó Egyletnek. A képviselő testületi jegyzőkönyvek szerint a község elöljárói és képviselői lelkiismeretes gazdái voltak a falunak. Minden nagyobb és kisebb ügyben a közösség érdekeit képviselték. Sok mindennel törődtek az egyesülettel karöltve. Ilyen volt az árkok tisztogatása, hogy a víz elvezetésre kerüljön, vagy a téli hóeltakarítás,

Az 1940. évben megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyvi adatai szerint a 20db megtárgyalni kívánt ügyben az első pont volt a tűzoltóparancsnok illetményének újbóli megállapítása, ami azt tükrözi, hogy a tűzoltó parancsnoki tisztség fontos, szükségszerű volt a faluban.

A 10-dik pontban tárgyalták a tűzoltószertár építésének terveit, költségeit.
Ekkor Hóbor József volt a tűzoltóparancsnok.
A Kerkaszentkirályi Tűzoltó Egyesület egységkönyvét 1958. január 1-jén kezdték vezetni Hóbor József kézírásával. A pecséten: Önkéntes Tűzoltó Testület Kerkaszentkirály a felirat.
A könyvben 1965-ben került bele az utolsó bejegyzés.
1958-ban 16 fős felnőtt csapat és 9 fős úttörő csapat volt a tagnyilvántartás szerinti a létszám, 1963-ban pedig 25 fő.
A felnőtteknél a belépés évszáma többeknél 1935.
Az civilekből álló egyesület kapcsolata kedvező volt a járási és községi tanáccsal sőt a Belügyminisztériummal is, kölcsönös volt a segítségnyújtás. A fenntartási költségeket községi tanács költségvetésébe minden évben be volt tervezve.

1955. május 24-én egy 1953-as gyártmányú TL400 Florián típusú kismotorfecskendőt vásárolt az egyesület amelyet már május 26-án tűzesetnél használniuk is kellett.
1966-67-ben is 8-8 zsávoly öltönyt kapott az egyesület a BM-tól ajándékba1969-ben pedig 10db támlás széket.
A Belügyminisztérium 13/1964.sz.utasítása szerint meghatározták központilag a tűzoltótestület alapszabályát, céljait, feladatait, tagok jogait, kötelességeit és a testületi fegyelmet is.

Egy valószínűleg 1963-ben kelt közgyűlési jegyzetben ez szerepel:
„Amint ismeretes pártunk és kormányunk nagy súlyt helyez a tűzesetek megelőzésére.”
„Az állami tűzoltóság hivatásos addig a községi önkéntes alapon működik..”.(...)Tekintettel, hogy a tűzoltás mindenkinek hazafias kötelessége és azonnal be kell avatkoznia, de mivel nem rendelkezik mindenkiszakmai tudással ezért van a községben önkéntes tűzoltóság akik elméleti és szakmai gyakorlaton sajátítják el az egyes tűzoltási feladatokat valamint a gépek és motorok kezelését. Tudhatja mindenki sőt szemtanúja is lehetett egymásik gyakorlati elméleti formának a tűzoltó versenynek ami szintén azt a célt szolgálja, hogy községi önkéntes tűzoltóság minél nagyobb tudást sajátítson el. Községünk rendelkezik egy ugylehet mondani, hogy korszerű tűzoltó szertárral amely két helyiségből áll. Nem utolsó sorban kell megemlékezni arról sem, hogy az őrszoba avagy nevezzük ug y, hogy tűzoltóság elméleti és gyakorlati foglalkozásának helye gázzal fűthető.”

(...).”és gyakorlati tudásunk bebizonyosodott mégpedig azon keresztül ,hogy akár az ifjusági vagy a felnőtt tűzoltóink a versenyeken első avagy második helyezettek voltak...”

A második számú egységkönyv szerint már Kerkaszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület néven szerepel a szervezet. Ebben a tagnévsor 1978-2001 között van nyilvántartva.
Az 1990-es években a régi tűzoltószertárat társadalmi munka keretében lebontották és helyette egy teljesen új 60 nm-es épületet épített az egyesület, szintén társadalmi munka keretében. A korszerű szép ,világos épületben több összejövetelt is tartottak.

1992. májusában Gyuriga László tűzoltó parancsnok oklevelet vehetett át 40 éves tűzoltó szolgálatáért, Dr. Jókai Oszkár tűzoltó vezérőrnagytól melyben miniszteri dicséretben is részesült. Ehhez pénzjutalom is járt pontosan 2500Ft.
1996- 2003 években is részt vett a csapat különböző versenyeken női és férfi csapattal is, ahol mindig sikeresen szerepeltek.
Az utóbbi években a tűzesetek alig fordultak elő, sokkal inkább az árvízi védekezés került a közép pontba. Így volt ez 1996,1998, 2005, 2013-ban amikor is a Kerka elöntötte a falu egy részét .A két falurész között volt, hogy csónakkal lehetett közlekedni, homokzsákokat pakoltak a fiatalok, a pincékben egy méteres talajvíz állt. A tűzoltó szivattyú folyamatosan dolgozott házról-házra vitték , hogy segítsenek a lakóknak.
2012-ben volt egy tűzeset ami egy Fő utcai háznál keletkezett. A ház kéményében keletkezett tűz és átterjedt a már a tetőszerkezetre, amikor a szomszéd észlelte a tüzet. Hívta a tűzoltókat és felébresztette a helyi lakosokat is. A tűzoltásban gyakorlatot szerzett fiatalok elmentek a szertárba a tömlőkért, és az utcai tűzcsapra csatlakozva megkezdték az oltást. Mikor a hivatásos tűzoltóautó megérkezett addigra a tűz megfékezése már meg is történt. Az oltásban részt vevők: Horváth József, Horváth Szilárd, Markó Gábor.

Az utóbbi 4-5 évben a Kerkaszentkirályi Tűzoltó Egyesület fenntartása nehézségekbe ütközött. Az Önkormányzati támogatás nélkül nagyon nehéz a civil szervezet fenntartsa, versenyeken való részvétele, a szükséges eszközök pótlása. Változott a társadalmi helyzet is a fiatalok elhagyták a falut, és a régi tűzoltók pedig élik a nyugdíjas éveiket. Ettől függetlenül a tűzoltószertár épülete szépen felújított környezete mindig rendben van tartva, egyik helyiségében a Községi Könyvtár működik.

Jelenleg az egyesület hivatalos bejegyzett neve:
Kerkaszentkirály Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
Elnöke: Márfi Lajos
Tűzoltó parancsnok: Gyuriga Szabolcs


A kép 1968-ban készült egy tűzoltóversenyen

A képen felső sorban jobbról balra:
Horváth László, Polgár László, Gyuriga László parancsnok,Hermán Zoltán, Polgár Ferenc

alsó sor: Szokoli József, Farkas Sándor, Lánczok Sándor, Pál Tibor