Kerkaszentkirály

Üdvözöljük Kerkaszentkirály község hivatalos oldalán!

Kerkaszentkirályi Idősek és Fiatalok Összefogásáért Egyesület

A 2013-ban alakult társadalmi szervezet főbb céljai:

A településen közösségi rendezvények szervezése, támogatása, a hagyományos rendezvények népszerűsítése és az ehhez kapcsolódó falusi vendéglátás, turizmus fejlesztése (pl: falunap, szüreti felvonulás, időszaki gyermekrendezvények, kézműves foglalkozások). Kulturális tevékenységek szervezése, összefogása, amely magába foglalja a magyar és határon túli népcsoportok zenei, tánc és hagyománykultúráját, a településen működő önszerveződő kultúrcsoportok segítése. A község arculatának javítása, tisztábbá, barátságosabbá tétele.   

A szervezet vezetője Völgyi Éva Csilla.

Kerkaszentkirályi Kerka Horgász Egyesület

A Kerkaszentkirályi Kerka Horgász Egyesület 2001. évben alakult 15 fővel, Kerkaszentkirály székhellyel. A megalakulás elsődleges célja volt a falu központjában kialakított horgászvíz környezetének szebbé tétele, valamint a horgászati feltételek minél jobb minőségben történő biztosítása. Az egyesület a megalakulást követően jó kapcsolatokat alakított ki a Mura folyó mentén lévő magyar, horvát és szlovén horgász egyesületekkel.

            A Kerka-holtágat 2009.év tavaszáig az egyesület haszonbérlőként használta, majd az év tavaszától a Sporthorgász egyesületek Vas Megyei Szövetsége ad rá ki területi engedélyeket. Az egyesület évente több alkalommal bonyolít szabadidős programokat. Munkálatokat a az egyesület tagjai és önkéntes segítői ellenszolgáltatás nélkül a településen élők szórakoztatása és környezetük megóvása érdekében végeznek. Az egyesület vezetősége kiváló kapcsolatot ápol a helyi önkormányzattal, működését nagymértékben segíti.

A Kerka-holtág és a zalai folyóvizek telepítését a Vas Megyei Szövetség végzi. Vizeink halban gazdagok, megtalálható bennük  a Magyarországon élő összes nemes halfaj.    

Az egyesületet vezetői: 2001-2009-ig Pál László , 2009-2021-ig Gróf János , 2021 óta Simon Ádám.

A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület (továbbiakban: ZZSZ HACS) – mint LEADER szervezet – 2008 óta tevékenykedik a térségben. Fő célunk és feladatunk térségi szemléletű vidék- és területfejlesztési programok, projektek generálása, megvalósítása, menedzselése, a LEADER program helyi szintű megvalósítása.

A megalakuláskor, illetve a 2007-2013-as európai uniós tervezési időszakban 51 település és közel 34 ezer lakos tartozott a HACS tervezési területéhez, melynek fejlesztésére akkor több, mint 1,3 milliárd Ft forrás állt rendelkezésre. Ebben az időszakban a Nyugat-dunántúli régióban lakosságszám arányosan nálunk volt az egyik legmagasabb a benyújtott és elnyert vidékfejlesztési támogatások száma. 2007 és 2013 között plusz forrásokkal együtt kb. 2,4 milliárd forint fejlesztési forrás került nálunk lekötésre. Úgy gondoljuk, hogy nem csak e számok miatt, de azért is büszkék lehetünk ezekre az eredményekre, mert e források felhasználásának látható eredményei vannak térségünk településein.

A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszak lehetőségei jóval korlátozottabbak számunkra a CLLD szemlélet adaptációjának meghiúsulása és a LEADER megközelítés Vidékfejlesztési Programon belüli súlytalanná válása miatt. Az egyesület tervezési területe 41 településre, lélekszáma pedig kb. 22 ezer főre apadt elsősorban külső tényezők miatt. A rendelkezésre álló fejlesztési forráskeret is jóval kisebb a korábbinál, mindössze 366 millió Ft. De bármekkora is ez a keret, ennek mindenképpen térségüket kell szolgálnia, ezért íródott az új Helyi Fejlesztési Stratégia, melyre az új pályázati rendszer épül.

Az egyesület tagsága – mint minden LEADER HACS esetében – nálunk is a három szféra – civil, vállalkozói, önkormányzati – képviselőiből tevődött, illetve tevődik össze. Pontos számuk folyamatosan változik, de már jó ideje 90-100 tag között mozog.

A ZZSZ HACS székhelye és a munkaszervezeti iroda Kerkaszentkirályon, a Természetházban (8874 Kerkaszentkirály, Petőfi Sándor utca 1.) található, itt várunk minden érdeklődőt nagy szeretettel annak érdekében, hogy együtt munkálkodjunk térségünk fejlődéséért!

http://www.zzsz.eu/